Specializovaná vyšetření

Nabídka odborných vyšetření v ordinacích České preventivní:

Pletysmografické vyšetření cév prstů horních končetin a chladový test - riziko vibrací.

Spirometrické vyšetření - riziko prachu

EKG a zátěžové EKG - rizika nadměrné fyzické zátěže

Oční vyšetření - riziko zraková zátěž, UV záření

EMG - preventivní vyšetření zaměřené na středové nervy dle vyhl. 79/2013 Sb. v platném znění. Nutné u vstupní prohlídky v riziku vibrací

Screeningová audiometrie - u periodických preventivních prohlídek

K výše uvedeným prohlídkám dále nabízíme ve spolupráci s ambulancemi Pardubické KN:

RTG vyšetření srdce a plic - riziko prachu

ORL vyšetření včetně audiometrie - riziko hluku


Výhody - více vyšetření v jednom dni, při objednání krátké čekací doby

Platby - fakturou, hotovost

Ceny vycházejí z bodové hodnoty vyšetření

Naše nabídka usnadní práci závodním i obvodním lékařům a firmám ušetří čas jejich zaměstnanců.

Kontakty:

Objednání - Dana Havlínová, tel. 467 439 463, 739 593 835

Odborné dotazy - MUDr. Jana Šalandová, tel. 775 625 210