Pracovnělékařské služby pro firmy

Česká preventivní, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v areálu Pardubické nemocnice, a.s. Již od roku 2004 poskytuje specializované pracovnělékařské služby, a to především v Pardubickém a Hradeckém kraji. Naše široká nabídka zaměstnavatelům zahrnuje hlavně základní závodní pracovnělékařské služby, kterou povinně ukládá legislativa.

Aktuality a legislativa

Seznam článků: Aktuality úvodní strana
23. 1. 2024

ZMĚNA PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PROHLÍDEK

18. 12. 2023

Vyhláška 260/2023 Sb.

Preventivní prohlídky

Specializovaná vyšetření

  • Dopravněpsychologické vyšetření
  • Pletysmografické
  • Spirometrické
  • EKG a zátěžové EKG
 
Dále provádíme specializovaná vyšetření zaměstnanců rizikových pracovišť, jako jsou například vyšetření spirometrická u rizika prachu, pletysmografická včetně chladového testu u rizika vibrací, zátěžové EKG, screeningové EMG vyšetření zaměřené na středové nervy rukou ( jak požaduje legislativa) a screeningová audiometrie ( u periodických preventivních prohlídek). Důležitou součástí naší činnosti představují nadstandardní zdravotní programy zaměřené na prevenci civilizačních a onkologických onemocnění. Pomocí moderních a progresivních laboratorních testů můžeme zjistit a příznivě ovlivnit vývoj cévních a srdečních onemocnění, jakož i příznaky předčasného stárnutí.

Pro shora uvedené činnosti máme vysoce erudované odborníky a špičkové přístrojové vybavení. Mezi hlavní výhody poskytovaných služeb patří soustředěnost a komplexnost zdravotnické péče v areálu nemocnice, můžeme tak garantovat mimo jiné minimální časové ztráty klientů během vyšetření.