Časté dotazy

Co bude klient potřebovat při vstupní, periodické a mimořádné prohlídce

 • 1x Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci ( vydaná zaměstnavatelem)
 • doklad totožnosti
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře 
 • ranní moč
 • brýle nebo jiné korekční pomůcky, pokud je má klient používat
 • přehled užívaných léků

Co bude klient potřebovat při výstupní prohlídce

 • 1x Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci
 • doklad totožnosti
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • ranní moč
 • brýle nebo jiné korekční pomůcky, pokud je má klient používat
 • přehled užívaných léků

Co je smyslem preventivních prohlídek?

Pravidelná (periodická) prohlídka se provádí za účelem posouzení vývoje zdravotního stavu v průběhu výkonu práce na konkrétním pracovišti, včasného záchytu poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či pracovních podmínek nebo k posouzení možných nově vzniklých kontraindikací k práci a k posouzení zdravotní způsobilosti k používání osobních ochranných pracovních prostředků. Umožňuje včasné vyloučení zaměstnance z pracovních podmínek, které mohou jeho zdravotní stav negativně ovlivnit.

Termíny pravidelných prohlídek jsou stanoveny v souladu s předpokládaným vývojem zdravotního stavu při dané náročnosti práce. Další prohlídka musí být provedena před uplynutím platnosti lékařského posudku vydaného v závěru poslední pravidelné prohlídky.

Jak se dozvím výsledek prohlídky?

Pro zaměstnavatele lékař potvrzuje formulář o zdravotní způsobilosti k práci s výstupem:  zdravotně způsobilý, zdravotně nezpůsobilý, zdravotně způsobilý pod podmínkou, či trvale pozbyl zdravotní způsobilost k práci. Dále lékař sděluje klientovi přímo výsledek vyšetření .

Je nezbytně nutné, aby formulář o zdravotní způsobilosti obsahoval zaměstnancem předem vyplněné údaje, a to především identifikaci zaměstnavatele, identifikaci zaměstnance a údaje o pracovním zařazení zaměstnance a druhu jeho práce.

Další nezbytnou součástí podkladů k posouzení zdravotní způsobilosti k práci je výpis z dokumentace registrujícího praktického lékaře daného zaměstnance.
Bez těchto údajů není možné posudkový závěr vystavit.

Mohu odmítnout periodickou prohlídku?

Nikoliv, ta je dle zákoníku práce (č.262/2006 Sb.) povinností zaměstnance. Dle zákona nesmí zaměstnanec bez platné preventivní prohlídky vykonávat svěřenou práci, a proto je třeba maximálně respektovat termíny navržených prohlídek.

Zaměstnanec je povinen absolvovat prohlídky, které jsou pro něj podle právních předpisů povinné (vstupní, periodické, případné mimořádné i výstupní), a v jejich rámci se podrobit i potřebným odborným vyšetřením.