Nabídka služeb

Náplň pracovnělékařských služeb poskytovaných Českou preventivní

  • Dohled nad pracovními podmínkami, pravidelná kontrola pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví zaměstnanců v dohodnutém časovém intervalu
  • Vyhodnocení vlivu jednotlivých činitelů v pracovním prostředí, které mohou mít vliv na zdraví pracovníků
  • Spolupráce s orgány hygienické služby a státního odborného dozoru nad bezpečností práce
  • Odborná poradenská činnost v otázkách fyziologie, ergonomie, při projektování, výstavbě, rekonstrukci pracovišť, při zavádění nových technologií, látek, postupů a to z hlediska jejich vlivu na pracovní a životní prostředí
  • Odborná poradenská činnost při výběru technických, technologických opatření proti nepříznivým vlivům práce, při výběru osobních ochranných prostředků, stanovení režimu práce a odpočinku, při zpracování havarijních plánů
  • Lékařské preventivní prohlídky na základě „Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci“ – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, včetně posudkových závěrů v případě dlouhodobé nemoci ve vztahu k vykonávané profesi a vyhodnocování pracovních neschopností
  • Prohlídky zaměstnanců, u kterých působí vliv rizika pracovního prostředí i po ukončení expozice
  • Školící a přednášková činnost v oblasti podpory zdraví a vytváření zdravých pracovních podmínek
  • Organizace a školení první pomoci
  • Odborná poradenská činnost při vybavení a kontrole lékárniček a jejich individualizace pro jednotlivá pracoviště