Prohlídka pracoviště

V předem dohodnutých časových intervalech provádíme prohlídku pracoviště, v rámci které hodnotíme pracovní riziko související s působením rozličných faktorů na pracovišti (prach, hluk, směnnost …) ve snaze minimalizovat jejich možné negativní působení na zdraví zaměstnanců.