Na základě vnitřního řádu České preventivní s.r.o. ( viz § 41 odst. 1 písm. b) zákona 372/2011 Sb.) i nadále platí povinnost nosit roušku ( případně jiný ochranný prostředek dýchacích cest – nos a ústa) ve vnitřních prostorách České preventivní. Před vstupem do ordinace Vám bude změřena teplota a nařízena dezinfekce rukou.