Základní program

Program je nutno chápat jako základní informaci o zdravotním stavu.

Celkové vyšetření lékařem
včetně změření a zhodnocení krevního tlaku, zhodnocení hmotnosti podle BMI.Na závěr celkové zhodnocení  zdravotního stavu, návrh opatření a v případě patologického nálezu zajištění vyšetření u příslušných specialistů.

Laboratorní vyšetření
FW, vyšetření zaměřená na ledviny (moč, urea, kreatinin), kompletní krevní obraz, vyšetření jaterních testů (bilirubin, ALT, AST, GMT), glykémie (cukrovka), vyšetření na tuky (cholesterol, triglyceridy)

EKG ( vyšetření na srdce)