Od 1.1.2024 je v platnosti vyhláška 260/2023 Sb. o stanovení podmínek zdravotní způsobilsoti osob k provozování dráhy a drážní dopravy.