Vyhláška č. 79/2013 Sb., ze dne 26.3.2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Jedná se o základní právní předpis upravující postup při posuzování zdravotní způsobilosti k práci a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Definuje obsah a organizaci pracovnělékařských služeb, druhy pracovnělékařských prohlídek, jejich periodicitu a obsah lékařského posudku. Součástí vyhlášky jsou i náplně preventivních prohlídek a rizikové faktory a nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.