Sděleni České preventivní pro zaměstnavatele v souvislosti s COVID 19
 
Nestátní zdravotnické zařízení Česká preventivní, které smluvně zajišťuje pracovně lékařské služby, upozorňuje v souvislosti s opatřeními provedenými v rámci nákazy s COVID 19 na „ Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5.2020 pod číslem jednacím  MZDR 20020/2020-1/OVZ.“
Toto opatření stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu s usnesením vlády České republiky, která nahradila posouzení o zdravotní způsobilosti, se prodlužují na dobu uvedenou ve vydaném mimořádném opatření.  Zároveň se řeší   platnost posudků o zdravotní způsobilosti k práci, vydaných v rámci vstupních, periodických a mimořádných prohlídek, které končily v době nouzového stavu.
Česká preventivní jako poskytovatel pracovnělékařských služeb bude postupovat při objednávání zaměstnanců v souladu s vydaným opatřením Ministerstva zdravotnictví.  Dle našich personálních i prostorových možností se budeme snažit pozvat pracovníky firem na prohlídky v co možná nejkratší době. Na základě této prohlídky bude vystaven posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Objednání zaměstnanců firem na preventivní prohlídku i nadále zajišťuje pro Českou preventivní    paní Havlínová, na kterou se s vašimi požadavky můžete obrátit.  
 
Pardubice 14.5.2020
                                                                  MUDr. Jana Šalandová a Jiří Hubinka
                                                                  jednatelé společnosti Česká preventivní, s.r.o. Pardubice